Κλείσε Ραντεβού 2313 043 285

Μεγ. Αλεξάνδρου 36, Καλαμαριά, Θεσσαλονίκη

Οδοντικη Προσθετικη

Απεικόνιση ενός χαλασμένου δοντιού που χρειάζεται αντικατάσταση. Επισκεφτείτε το Οδοντιατρείο στην Καλαμαριά για οποιαδήποτε προσθετική (στεφάνη, γέφυρα, μασέλα)

τι είναι η Προσθετική ;

Η Προσθετική έχει σαν αντικείμενο την αντικατάσταση ενός ή περισσότερων δοντιών με ειδικά φτιαγμένες για τον κάθε ασθενή κατασκευές που συνδυάζουν την υψηλή αισθητική και τη βιοσυμβατότητα ενώ συντηρούν ή αποκαθιστούν με απόλυτη επιτυχία την λειτουργικότητα του στοματογναθικού συστήματος. Τέτοιες είναι οι στεφάνες (οι γνωστές κορώνες), οι γέφυρες, οι μερικές και οι ολικές οδοντοστοιχίες (γνωστές σα μασέλες). Η κατασκευή τους απαιτεί τουλάχιστον τρία ραντεβού (περισσότερα σε σύνθετες περιπτώσεις).

Συχνά η προσθετική συνδυάζεται με κάποια άλλη θεραπευτική διαδικασία όπως ενδοδοντία, εξακτική ή χειρουργική, και αποτελεί συνήθως το τελευταίο κομμάτι ενός εξατομικευμένου θεραπευτικού σχεδίου.

Όταν ένα ή περισσότερα δόντια χάνονται πρέπει να αντικατασταθούν, γιατί η απώλειά τους προκαλεί προβλήματα όπως υπερέκφυση των ανταγωνιστών δοντιών, μετακινίσεις των παρακέιμενων στην απώλεια δοντιών, προβλήματα στην λειτουργία της κροταφογναθικής άρθρωσης, δυσχέρεια στη μάσηση κ.ά.

Ακίνητη Προσθετική

Γραφιστική απεικόνιση της στεφάνης (μια κατασκευή με σχήμα ενός “κούφιου” δοντιού τοποθετείται και συγκολλάται πάνω σε ένα δόντι)Η Προσθετική των δοντιών χοντρικά χωρίζεται στην Ακίνητη και στην Κινητή. Όπως δηλώνουν οι λέξεις, η κάθε μια έχει να κάνει με τον κατά πόσον η τεχνητή εργασία που τοποθετείται στο στόμα είναι σταθερά προσκολλημένη στη θέση της ή μπορεί να αφαιρεθεί από τον ασθενή.

Μια στεφάνη είναι μια κατασκευή με σχήμα ενός “κούφιου” δοντιού που τοποθετείται και συγκολλιέται πάνω σε ένα δόντι. Μπορεί να είναι εξολοκλήρου από μέταλλο, να έχει επικάλυψη από συνθετικό υλικό ή κεραμικό, ή ακόμη να είναι εξολοκλήρου κατασκευασμένη από συνθετικά ή κεραμικά υλικά. Η επιλογή του υλικού έχει να κάνει με το κόστος, τις αισθητικές απαιτήσεις, το αν η στεφάνη είναι κομμάτι μιας άλλης κατασκευής κ.ά.

Μια γέφυρα γίνεται για να αντικαταστήσει ένα ή περισσότερα δόντια που λείπουν. Κατασκευάζεται με τη δημιουργία στεφανών για τα δόντια που αποτελούν τα στηρίγματα και με την τοποθέτηση ενός ενδιάμεσου δοντιού ή δοντιών μεταξύ τους. Τα στηρίγματα μιας γέφυρας μπορούν να είναι φυσικά δόντια ή εμφυτεύματα ή και συνδυασμός αυτών.