Υπηρεσιες

ΠΑΙΔΟΔΟΝΤΙΑ

Παιδοδοντία: Ένα χαμογελαστό δόντι με μάτια και στόμα που κρατάει ένα αρκουδάκι (γραφιστική απεικόνιση)

Ημεγαλύτερη προσφορά της παιδικής οδοντιατρικής είναι το ότι χτίζει συνήθειες. Η ιδιαιτερότητά της είναι ότι αφορά το μικτό παιδικό φραγμό. Κύριο ζητούμενο εδώ είναι να διατηρηθούν τα νεογιλά δόντια μέχρι το φυσιολογικό χρόνο απόπτωσής τους. Για το σκοπό αυτό φθοριώσεις, προληπτικές εμφράξεις, μικρές “ελαφρές” αποκαταστάσεις, δακτύλιοι διατήρησης χώρου και άλλες τεχνικές επιστρατεύονται.

Περισσότερα…